THUNDER TRADE

VENDOR SPRL, lichidator judiciar al S.C. THUNDER TRADE S.R.L. – în faliment, cu J22/1610/2011 şi CIF RO 4940360, care face obiectul dosarului nr. 12290/99/2012  aflat pe rolul Tribunalului Iași – Secţia a II-a Civilă, anunţă vânzarea la licitaţia publică din data de 14.08.2015, ora 15:00 care va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din loc. Craiova, b-dul. Știrbei Vodă, nr. 30, clădirea Malmo, et. 2, jud. Dolj, a următoarelor bunuri proprietatea S.C. THUNDER TRADE S.R.L.:

  • Proprietate imobiliară (teren + construcții) – teren intravilan situat în Caracal, str. Silozului, nr. 10, vis-a-vis gară Caracal : 514.162,80 lei fără TVA.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 21.08.2015, 28.08.2015, 04.09.2015 şi 11.09.2015 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Persoanele care doresc să participe la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în valoare de 2.000 lei pentru bunul imobil, şi vor depune cauţiunea de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Informaţii suplimentare la telefon: 0351.467.398, 0746.180.628. Lichidator judiciar, VENDOR SPRL.