Servicii

SERVICIILE VENDOR

Serviciile prestate de Vendor SPRL acoperă toate etapele procedurale ale procedurilor de preinsolvență și  insolvenţă, lichidarea judiciară şi lichidarea voluntară, oferind o gamă largă de soluţii, atât juridice cât şi de management, punându-se accentul pe educaţia managerială şi pe metode şi soluţii inovative şi profesionale de management.

Experiența dobândită în special pe parcursul ultimilor ani, după izbucnirea crizei mondiale din anul 2008, ne-a demonstrat că, indiferent de mărimea lor, companiile au nevoie de consultanță pentru restructurare operațională, financiară și pentru implementarea unor soluții moderne de management. Aceste obiective pot fi atinse prin intermediul  procedurilor de preinsolvență, precum și prin intermediul planurilor  de  reorganizare judiciară.

Apreciind că, pe lângă cunoștiințele necesare în domeniul insolvenței sunt necesare și cunoștiinte și aptitudini de business,  echipa noastră s-a întărit in anul 2014 prin cooptarea unui  specialist în management  și administrarea afacerilor  astfel încât  planurile de reorganizare pe care le  întocmim  să corespundă celor mai ridicate exigențe.