CAROCAZ

VENDOR SPRL, lichidator judiciar al S.C. CAROCAZ S.R.L. – în faliment, cu sediul în loc. Slatina, str. Poenii, nr. 25J, jud. Olt, J28/347/2001, CIF RO 14248163, care face obiectul dosarului nr. 2075/104/2011 aflat pe rolul Tribunalului Olt – Secţia a II-a Civilă, anunţă vânzarea la licitaţia publică din data de 14.09.2015 , ora 14.00  care va avea loc la sediul lichidatorului judiciar VENDOR SPRL din loc. Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 30, clădirea Malmo, et. 2, jud. Dolj, a următoarelor bunuri proprietatea S.C. CAROCAZ S.R.L.:

  • Subansamblul 1: Pavilion administrativ compus din clădire cu Sc de 90 mp cu etaj: 124.848 lei;
  • Subansamblul 2: Fabrică de polistiren compusă din hale, respectiv depozite cu fundaţii din beton şi structură metalică închisă, cât şi şoproane din structură metalică şi fundaţii beton. Terenul este concesionat. Împreună cu clădirile sunt valorificate şi o parte din utilajele care aparţin debitoarei, aferente procesului de producţie: 949.518,64 lei;
  • Subansamblul 3: Punctul de lucru Strejeşti – Moară Strejeşti – ansamblu de clădiri ce au avut ca destinaţie moară, compus din clădirea principală, clădirea de birouri, magazia aferentă şi cabină poartă, împreună cu terenul aferent: 47.625,60 lei;
  • Bunuri mobile – Gestiunea Aparatură Birotică: 2.337 lei;

Preţurile de pornire la licitaţie ale bunurilor menţionate mai sus sunt fără TVA. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 21.09.2015, în data de 28.09.2015 şi în data de 05.10.2015 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în valoare de 200 lei şi vor depune cauţiunea de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Informaţii suplimentare la telefon: 0351.467.398, 0746.180.628. Lichidator judiciar, VENDOR SPRL. Repr. Popa Carmen.